Výuka

Aktuální informace k organizaci šachového kroužku


První hodina šachového kroužku proběhne 30.9.2019 v pondělí v čase 13:45 – 14:30.

Prosíme všechny zájemce o nahlášení účasti e-mailem, jedná se pouze o nezávaznou přihlášku, závazné přihlášky obdrží děti na kroužku.

Děti docházející na kroužek z domova budou mít sraz u družin, kde budou vyzvednuty spolu s družinovými dětmi.

Děti docházející na kroužek z družiny by měly mít lísteček od rodičů s informací pro paní vychovatelky, že si dítě může jít vyzkoušet úvodní hodinu šachového kroužku.

Číslo účtu pro platbu šachového kroužku je 1020468203/6100, cena za pololetí je 1200,- Kč, do textové zprávy pro příjemce uveďte „příjmení dítěte – název školy“.
Figurky
Zpět