ZŠ Klíček

ZŠ Klíček

První hodina šachového kroužku proběhne 3.10.2019 v pondelí v čase 14:00 – 14:45.

Prosíme všechny zájemce o nahlášení účasti e-mailem, jepdná se pouze o nezávaznou přihlášku, závazné přihlášky obdrží děti na kroužku.

Děti docházející na kroužek z domova budou mít sraz u družin, kde budou vyzvednuty spolu s družinovými dětmi.

Děti docházející na kroužek z družiny by měly mít lísteček od rodičů s informací pro paní vychovatelky, že si dítě může jít vyzkoušet úvodní hodinu šachového kroužku.

Číslo účtu pro platbu šachového kroužku je 5434100001/5500, cena za pololetí je 1200,- Kč, do textové zprávy pro příjemce uveďte „příjmení dítěte – název školy“.