ZŠ Otakara Chlupa

ZŠ Otakara Chlupa

První hodina šachového kroužku proběhne 2.10.2019 ve středu v čase 13:25 – 14:10 pro 3. – 5. třídy a pro 1. a 2. třídy v čase 14:20 – 15:05.

Prosíme všechny zájemce o nahlášení účasti e-mailem, jedná se pouze o nezávaznou přihlášku, závazné přihlášky obdrží děti na kroužku.

Děti docházející na kroužek z domova budou mít sraz u družin, kde budou vyzvednuty spolu s družinovými dětmi.

Děti docházející na kroužek z družiny by měly mít lísteček od rodičů s informací pro paní vychovatelky, že si dítě může jít vyzkoušet úvodní hodinu šachového kroužku.

Číslo účtu pro platbu šachového kroužku je 1495545153/0800, cena za pololetí je 1200,- Kč, do textové zprávy pro příjemce uveďte „příjmení dítěte – název školy“.