Výuka

Aktuální informace k organizaci šachového kroužku


První hodina šachového kroužku proběhne 5.10.2016 ve středu v čase 13:05 – 13:50.

Prosíme všechny zájemce o nahlášení účasti emailem, jedná se pouze o nezávaznou přihlášku, závazné přihlášky obdrží děti na kroužku.

Děti docházející na kroužek z domova budou mít sraz u družin, kde budou vyzvednuty spolu s družinovými dětmi.

Děti docházející na kroužek z družiny by měly mít lísteček od rodičů s informací pro pí.vychovatelky, že si dítě může jít vyzkoušet úvodní hodinu šachového kroužku.

Číslo účtu pro platbu šachového kroužku je 5434100001/5500, do textové zprávy pro příjemce uveďte „příjmení dítěte – název školy“.
Figurky
Zpět