Základní informace

section-9aa71f7
Pro koho kroužek je?

Kroužek je určen všem žákům 1. stupně. Cílem je, aby si děti osvojily základní pravidla a strategie šachu a současně, aby k této hře získaly kladný vztah a dobře se u ní pobavily. Část kroužku je věnována výuce a opakování základů a další pak samotnému hraní, kde si děti mohou všechno naučené ihned procvičit.
K průběhu kroužků také patří příležitostné turnaje.
První 2 lekce si Vaše dítě může bezplatně vyzkoušet.

Jak se přihlásit?

Nezávaznou přihlášku (uveďte jméno dítěte, třídu a školu) pošlete nejpozději 7 dní před zahájením kroužku na níže uvedený e-mail. Závaznou přihlášku si můžete stáhnout zde.

Registrační formulář
Prohlášení: *

Organizace kroužku

Kroužek probíhá jednou týdně přímo na Vaší škole, délka jedné lekce je 45 minut. Na kroužek dítě dochází na základě dohody s rodiči – buď samo, nebo jej lektor vyzvedne od doprovodu nebo z družiny a po skončení hodiny jej opět odvede.

Pomůcky

Nejsou potřeba, pokud však dítě bude mít šachy vlastní, bylo by vhodnější, aby je na kroužek nosilo.

Meziškolní turnaje

Pořádáme rovněž turnaje pro žáky ZŠ, kde mohou změřit síly děti navštěvující různé školy. Na začátku ledna se koná turnaj „Hledáme tři krále“, v březnu "Jarní turnaj" a v průběhu května turnaj „Čarodějnický rej“. Výsledky a fotografie z těchto akcí si můžete prohlédnout zde.

Termín kroužku

Konkrétní termín a další informace o kroužku na Vaší škole naleznete kliknutím na mapku Prahy na této stránce. Zvolte nejprve městskou část, kde uvidíte seznam všech ZŠ, na kterých v dané lokalitě kroužek pořádáme, poté stačí otevřít odkaz školy, do které Vaše dítě dochází.

Kontakt

Můžete nám napsat na e-mail: info@sachovykrouzek.cz nebo volejte Mgr. Pavla Vávru tel.: 777 145 620 a Lukáše Černouška tel: 777 888 172.