FAQ

section-e70682b
Vyplňte prosím náš registrační formulář v menu "Registrace".
Kroužky pořádáme pro děti z dané ZŠ. Chcete - li docházet na jinou ZŠ, tak prosím kontaktujte s žádostí dané vedení školy ZŠ. Pokud Vám žádost schválí, tak vyplňte náš registrační formulář v horním menu "Registrace".
Ano, náš kroužek navštěvují i děti předškolního věku.
Ano, takových je většina přihlášených dětí, takže kroužek je tomu uzpůsoben.
Každé dítě přihlášené přes náš registrační formulář automaticky vyzvedneme z družiny a po skončení kroužku jej vrátíme zpět.
Ano, první 2 lekce šachového kroužku jsou pro všechny automaticky zkušební.
Ano, závaznou přihlášku můžete odevzdat až po vyzkoušení kroužku.
Ne, vyplnění registračního formuláře je nezávazná přihláška na první 2 zkušební lekce šachového kroužku.
Ne, nemusí. Šachy budou dostupné na kroužku. Pokud je to možné, tak je vhodnější, aby si dítě nosilo šachy vlastní, protože už je na ně zvyklé.
První týden v říjnu v čase, jak je uvedeno na náborovém letáčku.
Poslední týden v květnu, jak je uvedeno na náborovém letáčku.
Ano, k opakování i proaktivnímu učení teoretické části doporučujeme naše video kurzy, které obsahově stínují náš kroužek. K procvičování praktické hry doporučujeme naše online turnaje formou Grand prix, které zahajují koncem června.
Ano, bude učit něco nového. Nových věcí se ve školním roce naučí tak 30% ve srovnání s prvním rokem kroužku.
V šachách se na sebe naučené dovednosti přímo nabalují efektem sněhové koule. Děti často používají slovo "umím" jako "pamatuji si, že to jsem už slyšel", ale danou dovednost neovládají dostatečně, aby se mohly začít učit dovednost přímo navazující. (Příklady: Musím umět chodit, než začnu běhat. Musím umět stát než budu skákat. Musím umět násobit, abych mohl mocnit nebo počítat procenta. Musím umět mocnit a zároveň počítat procenta, abych mohl počítat složené úročení.) V takovém případě po několikáté v průběhu roku třeba může dítě opakovat matování králem a dámou samotného krále z loňského roku, pokud to pro něj není ještě triviální.
Ano, děti z různých ZŠ v Praze můžeme lépe propojovat dle jejich úrovně v online prostředí, k tomu slouží naše "Online kroužky", které probíhají po-čt 17:15-18:15. Dále můžete využít naší "Akademie Unichess", kam obvykle pokračují děti z našich kroužků, které hledají intenzivnější tréninky, aby mohly začít hrát závodně. Více informací o naší Akademii naleznete v horním menu "Akademie".
Ano, samozřejmě. Můžete si přijít 2x vyzkoušet tréninkovou skupinu, kterou Vám doporučíme. Pokud by se ukázalo, že Vám není výkonnostně adekvátní, tak Vám doporučíme si 2x vyzkoušet trénink v jiné skupině.
Ne, jedná se jen o míru tréninkového zatížení. Pokud víte, že se chcete přednostně věnovat šachům, tak určitě doporučujeme tréninky 2x týdně.
Určitě ne. Naopak čím dříve Vaše dítě začne, tím dříve se posune vpřed. Představte si, že Vaše dítě bude 2 roky chodit 2x týdně na tréninky a ještě plnit tréninkové pokyny doma, tak jeho vrstevník, který raději 2 roky vyčká, tak jen začne tam, kde Vaše dítě začalo před 2 lety.
Určitě ne. Důležité je, že děti v tréninku vedeme k tomu, aby se zlepšovaly a srovnávaly především se sebou v minulosti. Zaměřujeme pozornost na růst a pokrok. Samozřejmě, že součástí hry jsou i prohry, ale výsledky nijak neřešíme a děti podporujeme v tom, že každá partie je přípravou na další partii. Prohra je zkrátka šachistův kolorit všedního dne. Když tréninky odložíte třeba o 2 roky, tak Vaše dítě bude mít vše těžší a proher bude mít nesrovnatelně více.
Podle míry zájmu. Pokud s Vámi pořád chce hrát, tak na to má. Není podstatné, že jako rodič s ním vůbec nehrajete, protože to neumíte, nebo vždy vyhrajete. Určitě nečekejte, až Vás začne porážet, vůbec nezáleží na Vaší šachové úrovni jako rodiče. Pokud se někde samo dívá na cokoli šachového bez Vás, tak na to má zcela jistě.