ZŠ Čakovice

ZŠ Čakovice

Kroužek probíhá souběžně 1x týdně ve 2 různých dnech v pondělí a v úterý.

První hodina šachového kroužku v pondělí proběhne 2. 10. 2023 v čase 13:40 – 14:25 a v úterý 3. 10. 2023 13:40 – 14:25.

Prosíme všechny zájemce o nahlášení účasti vyplněním našeho registračního formuláře na www.sachovykrouzek.cz/registrace , jedná se pouze o nezávaznou přihlášku na první 2 zkušební hodiny. Závazné přihlášky obdrží děti na kroužku, můžete si ji také stáhnout zde: Závazná přihláška

Pročtěte si prosím také základní informace o kroužku a často kladené otázky.

Děti docházející na kroužek z domova budou mít sraz u družin, kde budou vyzvednuty spolu s družinovými dětmi.

Děti docházející na kroužek z družiny by měly mít lísteček od rodičů s informací pro paní vychovatelky, že si dítě může jít vyzkoušet úvodní hodinu šachového kroužku.

Číslo účtu pro platbu šachového kroužku je 1495545153/0800, cena za pololetí je 2200,- Kč, do textové zprávy pro příjemce uveďte „příjmení dítěte – název školy“. Kroužek je nutné uhradit nejpozději do 10. 10. 2023.

Poslední hodina je naplánována na 27. 5. 2024.