ZŠ Barrandov I

ZŠ Barrandov I

Městská část Praha 5 Vám věnuje příspěvek 1300,- Kč na náš šachový kroužek skrze projekt www.aktivnimesto.cz.


První hodina šachového kroužku proběhne 2. 10. 2023 v pondělí v čase 14:05 – 14:50.

Prosíme všechny zájemce o nahlášení účasti vyplněním našeho registračního formuláře na www.sachovykrouzek.cz/registrace , jedná se pouze o nezávaznou přihlášku na první 2 zkušební hodiny. Závazné přihlášky obdrží děti na kroužku, můžete si ji také stáhnout zde: Závazná přihláška

Pročtěte si prosím také základní informace o kroužku a často kladené otázky.

Děti docházející na kroužek z domova budou mít sraz u družin, kde budou vyzvednuty spolu s družinovými dětmi.

Děti docházející na kroužek z družiny by měly mít lísteček od rodičů s informací pro paní vychovatelky, že si dítě může jít vyzkoušet úvodní hodinu šachového kroužku.

Číslo účtu pro platbu šachového kroužku je 2702662155/2010, cena za pololetí je 2200,- Kč, do textové zprávy pro příjemce uveďte „příjmení dítěte – název školy“. Kroužek je nutné uhradit nejpozději do 10. 10. 2023.

Poslední hodina je naplánována na 27. 5. 2024.