ZŠ Františka Peřiny

ZŠ Františka Peřiny

Městská část Praha 17 Vám věnuje příspěvek 1200,- Kč na náš šachový kroužek skrze projekt www.aktivnimesto.cz.


Kroužek probíhá zvlášť v budově Socháňova a zvlášť v budově Laudova.

V budově Socháňova první hodina šachového kroužku proběhne 5. 10. 2023 ve čtvrtek v čase 15:15 – 16:00.

V budově Laudova první hodina šachového kroužku proběhne 2. 10. 2023 v pondělí v čase 15:15 – 16:00.

Prosíme všechny zájemce o nahlášení účasti vyplněním našeho registračního formuláře na www.sachovykrouzek.cz/registrace , jedná se pouze o nezávaznou přihlášku na první 2 zkušební hodiny. Závazné přihlášky obdrží děti na kroužku, můžete si ji také stáhnout zde: Závazná přihláška

Pročtěte si prosím také základní informace o kroužku a často kladené otázky.

Děti docházející na kroužek z domova budou mít sraz u družin, kde budou vyzvednuty spolu s družinovými dětmi.

Děti docházející na kroužek z družiny by měly mít lísteček od rodičů s informací pro paní vychovatelky, že si dítě může jít vyzkoušet úvodní hodinu šachového kroužku.

Číslo účtu pro platbu šachového kroužku je 2702662155/2010, cena za pololetí je 2200,- Kč, do textové zprávy pro příjemce uveďte „příjmení dítěte – název školy“. Kroužek je nutné uhradit nejpozději do 10. 10. 2023.

Poslední hodina je naplánována na 30. 5. 2024.