ZŠ Glowackého

ZŠ Glowackého

Důležité – “Po skončení hodiny se dítě nesmí vrátit zpět do družiny, tedy odchází samo domů nebo s doprovodem.”. Pokud Vám toto komplikuje docházku na náš kroužek, prosím, napište nám na info@sachovykrouzek.cz nebo volejte Jana Šlampu 723 638 888.

První hodina šachového kroužku proběhne 4. 10. 2022 v úterý v čase 15:30 – 16:15.

Prosíme všechny zájemce o nahlášení účasti vyplněním našeho registračního formuláře na www.sachovykrouzek.cz/registrace , jedná se pouze o nezávaznou přihlášku na první 2 zkušební hodiny. Závazné přihlášky obdrží děti na kroužku, můžete si ji také stáhnout zde: Závazná přihláška

Děti docházející na kroužek z domova budou mít sraz u družin, kde budou vyzvednuty spolu s družinovými dětmi.

Děti docházející na kroužek z družiny by měly mít lísteček od rodičů s informací pro paní vychovatelky, že si dítě může jít vyzkoušet úvodní hodinu šachového kroužku.

Číslo účtu pro platbu šachového kroužku je 2100522526/2010, cena za pololetí je 1800,- Kč, do textové zprávy pro příjemce uveďte „příjmení dítěte – název školy“. Kroužek je nutné uhradit nejpozději do 3. 2. 2023.

Poslední hodina je naplánována na 30. 5. 2023.