ZŠ Klíček

ZŠ Klíček

První hodina šachového kroužku proběhne 4. 10. 2021 v pondělí v čase 14:00 – 14:45.

Prosíme všechny zájemce o nahlášení účasti vyplněním našeho registračního formuláře https://www.sachovykrouzek.cz/registrace , jedná se pouze o nezávaznou přihlášku na první 2 zkušební hodiny, závazné přihlášky obdrží děti na kroužku.

Děti docházející na kroužek z domova budou mít sraz u družin, kde budou vyzvednuty spolu s družinovými dětmi.

Děti docházející na kroužek z družiny by měly mít lísteček od rodičů s informací pro paní vychovatelky, že si dítě může jít vyzkoušet úvodní hodinu šachového kroužku.

Číslo účtu pro platbu 2. pololetí šachového kroužku je 5434100001/5500, cena se odvíjí od počtu přihlášených dětí. Při 5-8 dětech činí cena 2.100,- Kč/pololetí, při 9-12 dětech 1.800,- Kč/pololetí a při 13-16 dětech 1.500,- Kč/pololetí, do textové zprávy pro příjemce uveďte „příjmení dítěte – název školy“. Kroužek je nutné uhradit nejpozději do 4.2. 2022.

Poslední hodina je naplánována na 31. 5. 2022.