ZŠ Lvíčata

ZŠ Lvíčata

Městská část Praha 6 Vám věnuje příspěvek 600,- Kč na náš šachový kroužek skrze projekt www.aktivnimesto.cz.


První hodina šachového kroužku proběhne 7. 10. 2021 ve čtvrtek v čase 13:45 – 14:30.

Prosíme všechny zájemce o nahlášení účasti vyplněním našeho registračního formuláře na www.sachovykrouzek.cz/registrace , jedná se pouze o nezávaznou přihlášku na první 2 zkušební hodiny. Závazné přihlášky obdrží děti na kroužku, můžete si ji také stáhnout zde: Závazná přihláška

Děti docházející na kroužek z domova budou mít sraz u družin, kde budou vyzvednuty spolu s družinovými dětmi.

Děti docházející na kroužek z družiny by měly mít lísteček od rodičů s informací pro paní vychovatelky, že si dítě může jít vyzkoušet úvodní hodinu šachového kroužku.

Číslo účtu pro platbu šachového kroužku je 5434100001/5500, cena se odvíjí od počtu přihlášených dětí. Při 5-8 dětech činí cena 2.100,- Kč/pololetí, při 9-12 dětech 1.800,- Kč/pololetí a při 13-16 dětech 1.500,- Kč/pololetí, do textové zprávy pro příjemce uveďte „příjmení dítěte – název školy“. Kroužek je nutné uhradit nejpozději do 26.10. 2021.

Poslední hodina je naplánována na 26. 5. 2022.