ZŠ Lyčkovo náměstí

ZŠ Lyčkovo náměstí

Šachový kroužek letos probíhá zvlášť v budově Lyčkovo náměstí a v budově Pernerova.

První hodina šachového kroužku v budově Lyčkovo náměstí proběhne 5. 10. 2021 v úterý v čase 15:05 – 15:50 a v budově Pernerova proběhne 29. 9. 2021 ve středu 15:30 – 16:15.

Prosíme všechny zájemce o nahlášení účasti vyplněním našeho registračního formuláře na www.sachovykrouzek.cz/registrace , jedná se pouze o nezávaznou přihlášku na první 2 zkušební hodiny. Závazné přihlášky obdrží děti na kroužku, můžete si ji také stáhnout zde: Závazná přihláška

Děti docházející na kroužek z domova budou mít sraz u družin, kde budou vyzvednuty spolu s družinovými dětmi.

Děti docházející na kroužek z družiny by měly mít lísteček od rodičů s informací pro paní vychovatelky, že si dítě může jít vyzkoušet úvodní hodinu šachového kroužku.

Číslo účtu pro platbu šachového kroužku je 1495545153/0800, cena za pololetí je 1500,- Kč, do textové zprávy pro příjemce uveďte „příjmení dítěte – název školy“. Kroužek je nutné uhradit nejpozději do 13.10. 2021.

Poslední hodina je naplánována na 31. 5. 2022.