ZŠ Otokara Chlupa

ZŠ Otokara Chlupa

 

Městská část Praha 5 Vám věnuje příspěvek 1300,- Kč na náš šachový kroužek skrze projekt www.aktivnimesto.cz.


První hodina šachového kroužku proběhne 4. 10. 2023 ve středu v čase 13:25 – 14:10 pro 3. – 5. třídy a pro 1. a 2. třídy v čase 14:20 – 15:05.

Prosíme všechny zájemce o nahlášení účasti vyplněním našeho registračního formuláře na www.sachovykrouzek.cz/registrace , jedná se pouze o nezávaznou přihlášku na první 2 zkušební hodiny. Závazné přihlášky obdrží děti na kroužku, můžete si ji také stáhnout zde: Závazná přihláška

Pročtěte si prosím také základní informace o kroužku a často kladené otázky.

Děti docházející na kroužek z domova budou mít sraz u družin, kde budou vyzvednuty spolu s družinovými dětmi.

Děti docházející na kroužek z družiny by měly mít lísteček od rodičů s informací pro paní vychovatelky, že si dítě může jít vyzkoušet úvodní hodinu šachového kroužku.

Číslo účtu pro platbu šachového kroužku je 1495545153/0800, cena za pololetí je 2200,- Kč, do textové zprávy pro příjemce uveďte „příjmení dítěte – název školy“. Kroužek je nutné uhradit nejpozději do 12. 10. 2023.

Poslední hodina je naplánována na 29. 5. 2024.