ZŠ Otakara Chlupa

ZŠ Otakara Chlupa

První hodina šachového kroužku proběhne 30. 9. 2020 ve středu ve změněném čase 13:40 – 14:25 pro 3. – 5. třídy a pro 1. a 2. třídy v čase 14:30 – 15:15 kvůli obědovým korona opatřením.

Prosíme všechny zájemce o nahlášení účasti vyplněním našeho registračního formuláře https://www.sachovykrouzek.cz/registrace , jedná se pouze o nezávaznou přihlášku na první 2 zkušební hodiny, závazné přihlášky obdrží děti na kroužku.

Děti docházející na kroužek z domova budou mít sraz u družin, kde budou vyzvednuty spolu s družinovými dětmi.

Děti docházející na kroužek z družiny by měly mít lísteček od rodičů s informací pro paní vychovatelky, že si dítě může jít vyzkoušet úvodní hodinu šachového kroužku.

Číslo účtu pro platbu šachového kroužku je 1495545153/0800, cena za pololetí je 1200,- Kč, do textové zprávy pro příjemce uveďte „příjmení dítěte – název školy“.