ZŠ Parentes

ZŠ Parentes

Městská část Praha 5 Vám věnuje příspěvek 1300,- Kč a městská část Praha 6 věnuje příspěvek 800,- Kč na náš šachový kroužek skrze projekt www.aktivnimesto.cz.


První hodina šachového kroužku proběhne 3. 10. 2023 v úterý v čase 15:15 – 16:00.

Prosíme všechny zájemce o nahlášení účasti vyplněním našeho registračního formuláře na www.sachovykrouzek.cz/registrace , jedná se pouze o nezávaznou přihlášku na první 2 zkušební hodiny. Závazné přihlášky obdrží děti na kroužku, můžete si ji také stáhnout zde: Závazná přihláška

Děti docházející na kroužek z domova budou mít sraz u družin, kde budou vyzvednuty spolu s družinovými dětmi.

Děti docházející na kroužek z družiny by měly mít lísteček od rodičů s informací pro paní vychovatelky, že si dítě může jít vyzkoušet úvodní hodinu šachového kroužku.

Číslo účtu pro platbu šachového kroužku je 1495545153/0800, cena na pololetí se odvíjí od počtu přihlášených dětí. Při 5-8 dětech činí cena 2.800,- Kč/pololetí, při 9-12 dětech 2.500,- Kč/pololetí a při 13-16 dětech 2.200,- Kč/pololetí, do textové zprávy pro příjemce uveďte „příjmení dítěte – název školy“. Kroužek je nutné uhradit nejpozději do 24.10. 2023.

Poslední hodina je naplánována na 28. 5. 2024.