ZŠ Parentes

ZŠ Parentes

První hodina šachového kroužku proběhne 1. 10. 2020 ve čtvrtek v čase 15:30 – 16:15.

Prosíme všechny zájemce o nahlášení účasti vyplněním našeho registračního formuláře https://www.sachovykrouzek.cz/registrace , jedná se pouze o nezávaznou přihlášku na první 2 zkušební hodiny, závazné přihlášky obdrží děti na kroužku.

Děti docházející na kroužek z domova budou mít sraz u družin, kde budou vyzvednuty spolu s družinovými dětmi.

Děti docházející na kroužek z družiny by měly mít lísteček od rodičů s informací pro paní vychovatelky, že si dítě může jít vyzkoušet úvodní hodinu šachového kroužku.

Číslo účtu pro platbu šachového kroužku je 2100522526/2010, cena se odvíjí od počtu přihlášených dětí. Při 5-8 dětech činí cena 1.800,- Kč/pololetí, při 9-12 dětech 1.500,- Kč/pololetí a při 13-16 dětech 1.200,- Kč/pololetí, do textové zprávy pro příjemce uveďte „příjmení dítěte – název školy“.