ZŠ Plamínkové

ZŠ Plamínkové

Bohužel se nám přihlásil nízký počet zájemců a z toho důvodu nebude šachový kroužek v tomto školním roce otevřen.

Můžeme Vám však ještě nabídnout náš video kurz a online kroužek, který zahajuje v říjnu. Více informací naleznete na www.sachovykrouzek.cz/online-krouzky.

Prezenční šachový kroužek na ZŠ Plamínkové opět nabídneme v příštím školním roce, děkujeme za pochopení.


První hodina šachového kroužku proběhne 4. 10. 2021 v pondělí v čase 15:15 – 16:00.

Prosíme všechny zájemce o nahlášení účasti vyplněním našeho registračního formuláře na www.sachovykrouzek.cz/registrace , jedná se pouze o nezávaznou přihlášku na první 2 zkušební hodiny. Závazné přihlášky obdrží děti na kroužku, můžete si ji také stáhnout zde: Závazná přihláška

Děti docházející na kroužek z domova budou mít sraz u družin, kde budou vyzvednuty spolu s družinovými dětmi.

Děti docházející na kroužek z družiny by měly mít lísteček od rodičů s informací pro paní vychovatelky, že si dítě může jít vyzkoušet úvodní hodinu šachového kroužku.

Číslo účtu pro platbu šachového kroužku je 1495545153/0800, cena za pololetí je 1500,- Kč, do textové zprávy pro příjemce uveďte „příjmení dítěte – název školy“. Kroužek je nutné uhradit nejpozději do 12.10. 2021.

Poslední hodina je naplánována na 30. 5. 2022.