ZŠ Pošepného náměstí

ZŠ Pošepného náměstí

První hodina šachového kroužku proběhne 2.10.2019 ve středu v čase 15:30 – 16:15.

Prosíme všechny zájemce o nahlášení účasti e-mailem, jedná se pouze o nezávaznou přihlášku, závazné přihlášky obdrží děti na kroužku.

Děti docházející na kroužek z domova budou mít sraz u družin, kde budou vyzvednuty spolu s družinovými dětmi.

Děti docházející na kroužek z družiny by měly mít lísteček od rodičů s informací pro paní vychovatelky, že si dítě může jít vyzkoušet úvodní hodinu šachového kroužku.

Číslo účtu pro platbu šachového kroužku je 5434100001/5500, cena za pololetí je 1200,- Kč, do textové zprávy pro příjemce uveďte „příjmení dítěte – název školy“.