ZŠ Řeporyje

ZŠ Řeporyje

Městská část Praha 5 Vám věnuje příspěvek 1000,- Kč na náš šachový kroužek skrze projekt www.aktivnimesto.cz.


První hodina šachového kroužku proběhne 5. 10. 2022 ve středu v čase 14:45 – 15:30.

Prosíme všechny zájemce o nahlášení účasti vyplněním našeho registračního formuláře na www.sachovykrouzek.cz/registrace , jedná se pouze o nezávaznou přihlášku na první 2 zkušební hodiny. Závazné přihlášky obdrží děti na kroužku, můžete si ji také stáhnout zde: Závazná přihláška

Děti docházející na kroužek z domova budou mít sraz u družin, kde budou vyzvednuty spolu s družinovými dětmi.

Děti docházející na kroužek z družiny by měly mít lísteček od rodičů s informací pro paní vychovatelky, že si dítě může jít vyzkoušet úvodní hodinu šachového kroužku.

Číslo účtu pro platbu šachového kroužku je 2100522526/2010, cena za pololetí je 1800,- Kč, do textové zprávy pro příjemce uveďte „příjmení dítěte – název školy“. Kroužek je nutné uhradit nejpozději do 3. 2. 2023.

Poslední hodina je naplánována na 31. 5. 2023.