ZŠ Roztoky Žalov

ZŠ Roztoky Žalov

Šachový kroužek v Žalově bude probíhat 60 minut místo 45 minut, proto bude navýšena i cena kroužku oproti hlavní budově.

První hodina šachového kroužku proběhne 30. 9. 2021 ve čtvrtek v čase 14:00 – 15:00.

Prosíme všechny zájemce o nahlášení účasti vyplněním našeho registračního formuláře na www.sachovykrouzek.cz/registrace , jedná se pouze o nezávaznou přihlášku na první 2 zkušební hodiny. Závazné přihlášky obdrží děti na kroužku, můžete si ji také stáhnout zde: Závazná přihláška

Děti docházející na kroužek z domova budou mít sraz u družin, kde budou vyzvednuty spolu s družinovými dětmi.

Děti docházející na kroužek z družiny by měly mít lísteček od rodičů s informací pro paní vychovatelky, že si dítě může jít vyzkoušet úvodní hodinu šachového kroužku.

Číslo účtu pro platbu 2. pololetí šachového kroužku je 1020468203/6100, cena za pololetí je 1800,- Kč, do textové zprávy pro příjemce uveďte „příjmení dítěte – název školy“. Kroužek je nutné uhradit nejpozději do 4. 2. 2022.

Poslední hodina je naplánována na 26. 5. 2022.