ZŠ Vybíralova

ZŠ Vybíralova

Milí rodiče, je nám to velice líto, ale vedení ZŠ nám právě oznámilo (17. 9.), že v 1. pololetí zrušili všechny kroužky vedené externími lektory, aby tak předešli případným zdravotním rizikům.

Budeme se těšit na Vaši přízeň v budoucnu.

První hodina šachového kroužku proběhne 8. 10. 2020 ve čtvrtek v čase 15:05 – 15:55.

Prosíme všechny zájemce o nahlášení účasti vyplněním našeho registračního formuláře https://www.sachovykrouzek.cz/registrace , jedná se pouze o nezávaznou přihlášku na první 2 zkušební hodiny, závazné přihlášky obdrží děti na kroužku.

Děti docházející na kroužek z domova budou mít sraz u družin, kde budou vyzvednuty spolu s družinovými dětmi.

Děti docházející na kroužek z družiny by měly mít lísteček od rodičů s informací pro paní vychovatelky, že si dítě může jít vyzkoušet úvodní hodinu šachového kroužku.

Číslo účtu pro platbu šachového kroužku je 5434100001/5500, cena za pololetí je 1200,- Kč, do textové zprávy pro příjemce uveďte „příjmení dítěte – název školy“.