Základní informace

section-9aa71f7

Jaké kroužky pořádáme?

Zájmové kroužky probíhají ve dvou formách – prezenčně a online.

Zájmové kroužky na ZŠ

Prezenční kroužky probíhají jednou týdně přímo na Vaší ZŠ, délka jedné lekce je 45 minut. Na kroužek dítě dochází na základě dohody s rodiči – buď samo, nebo jej lektor vyzvedne od doprovodu nebo z družiny a po skončení hodiny jej opět odvede.

Online kroužky

Kromě prezenčních kroužků nabízíme i online kroužky ve formě videokurzů a skupinových online lekcí. Skupinové lekce probíhají od pondělí do čtvrtka vždy v čase 17:15–18:15, přihlásit se můžete na kterýkoliv z těchto dnů. Více informací o online kroužcích naleznete na www.sachovykrouzek.cz/online-krouzky.

Pro koho kroužek je?

Kroužek je určen všem žákům 1. stupně. Cílem je, aby si děti osvojily základní pravidla a strategie šachu a současně aby k této hře získaly kladný vztah a dobře se u ní pobavily. Část kroužku je věnována výuce a opakování základů a další pak samotnému hraní, kde si děti mohou všechno naučené ihned procvičit.

První 2 lekce si Vaše dítě může bezplatně vyzkoušet.

Meziškolní turnaje

Pořádáme rovněž turnaje pro žáky ZŠ, kde mohou změřit síly děti navštěvující různé školy. Na začátku ledna se koná turnaj „Hledáme tři krále“, v březnu „Jarní turnaj“ a v průběhu května turnaj „Čarodějnický rej“. Výsledky a fotografie z těchto akcí si můžete prohlédnout zde.

Online Grand Prix

V průběhu školního roku také proběhnou 2 série turnajů „Online Grand Prix“. Každá série sestává z 10 online turnajů, do celkového pořadí Grand Prix se počítá 5 nejlepších výsledků. Bližší informace naleznete na www.sachovykrouzek.cz/grand-prix.

Termín kroužku

Konkrétní termín a další informace o kroužku na Vaší škole naleznete v pravém sloupci na této stránce. Zvolte nejprve městskou část, kde uvidíte seznam všech ZŠ, na kterých v dané lokalitě kroužek pořádáme, poté stačí otevřít odkaz školy, do které Vaše dítě dochází.

Jak se přihlásit?

Pro nezávazné přihlášení vyplňte nejpozději 7 dní před první lekcí registrační formulář, který naleznete na www.sachovykrouzek.cz/registrace. Závaznou přihlášku si můžete stáhnout zde.

Často kladené otázky

Odpovědi na Vaše nejčastější otázky jsme zodpověděli na www.sachovykrouzek.cz/faq.

Kontakt

Můžete nám napsat na e-mail info@sachovykrouzek.cz nebo volejte Janu Šlampovi; na tel. 723 638 888.