ZŠ Strossmayerovo nám.

ZŠ Strossmayerovo nám.

Šachový kroužek probíhá zvlášť v budově na Strossmayerově náměstí, v budově Letohradská a v budově U Uranie.

Na Strossmayerově náměstí proběhne první hodina šachového kroužku 4. 10. 2023 ve středu v čase 15:45 – 16:30.

V Letohradské proběhne první hodina šachového kroužku 4. 10. 2023 ve středu v čase 15:30 – 16:15.

U Uranie proběhne první hodina šachového kroužku 4. 10. 2023 ve středu v čase 15:30 – 16:15.

Prosíme všechny zájemce o nahlášení účasti vyplněním našeho registračního formuláře na www.sachovykrouzek.cz/registrace , jedná se pouze o nezávaznou přihlášku na první 2 zkušební hodiny. Závazné přihlášky obdrží děti na kroužku, můžete si ji také stáhnout zde: Závazná přihláška

Pročtěte si prosím také základní informace o kroužku a často kladené otázky.

Děti docházející na kroužek z domova budou mít sraz u družin, kde budou vyzvednuty spolu s družinovými dětmi.

Děti docházející na kroužek z družiny by měly mít lísteček od rodičů s informací pro paní vychovatelky, že si dítě může jít vyzkoušet úvodní hodinu šachového kroužku.

Číslo účtu pro platbu šachového kroužku je 1495545153/0800, cena za pololetí je 1800,- Kč, do textové zprávy pro příjemce uveďte „příjmení dítěte – název školy“. Kroužek je nutné uhradit nejpozději do 12. 10. 2023.

Poslední hodina je naplánována na 29. 5. 2024.